Mijn verhaal

Mijn moeder was net drie maanden zwanger en werd die nacht wakker gemaakt door de Heere met een babynaam: 'Debora'...

stap in het verhaal
     van mijn roeping

Midden in de nacht maakte mijn moeder mijn vader wakker. Mijn moeder was net drie maanden zwanger, en werd die nacht wakker gemaakt door de Heere met een babynaam: 'Debora'. Ze zei tegen God: 'Heer als U dit bent, bevestig dit dan via mijn man.' Zij maakte mijn vader wakker met de vraag of hij een babynaam wilde raden. Hij zuchtte, draaide zich om en zei: 'Oke dan, Debora'. Mijn moeder gilde het uit: 'Dat is de naam! Dat is de naam die de Heere net gegeven heeft!'

Tijdens de zwangerschap kreeg mijn moeder een profetische woord van de Heere: 'Je zal een dochter krijgen en zij zal Mij dienen'.

Het profetische woord bleek waar, op 3 april 1990 werd een meisje geboren. Ze noemde mij Debora en ik groeide op in Amersfoort. Na een periode zonder God geleefd te hebben, wilde ik een volgeling van Jezus worden en heb ik mij bekeerd van mijn oude leven en laten dopen. In die tijd bleven er steeds profetische woorden uitgesproken worden over mijn leven. Ze leken altijd erg op elkaar en waren met elkaar verbonden.

Deze periode leerde ik dat God tot je kan spreken op verschillende manieren. Zo maakte Hij mij steeds om 3:33 uur wakker, als ik om richting vroeg, of ging mijn laptop om 3:33 uur aan met Hebreeuwse muziek. Precies nadat ik 's avonds had gevraagd of ik een 3 maanden reis moest maken naar Israël.

Later kwam ik erachter wat er in Jeremia 33:3 staat: 'Roep Mij aan, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.' Ik begon deze tekst serieus te nemen, God sprak daadwerkelijk dingen die ik niet wist en maakte onbegrijpelijke dingen bekend. Tijdens een dienst die ik bijwoonde was er een apostolisch profetische man aanwezig, hij begon te spreken: 'Ik ervaar dat er mensen in de zaal zijn met een Jeremia profetische bediening'. Mijn hele lijf reageerde op deze woorden. Ik begon intens te huilen en voelde een warmte als vuur door heel mijn lichaam golven. Er werd een oproep gedaan voor deze mensen, ik liep gelijk naar voren en ontving met handoplegging gebed. Vanaf die dag voelde alles anders. Alsof mijn roeping duidelijk werd voor mijzelf. Na drie dagen bidden en vasten, begin 2022, sprak Hij dat mensen zouden gaan luisteren naar mijn stem. Ik snapte er niet veel van want niets in het zichtbare deden lijken hierop. Ik was in mijn eigen hoofd druk met de bediening die we al hebben en onze drie jonge kinderen.

Debora's verhaal

“Hij sprak opnieuw: 'Je luistert niet Debora, begin een online kanaal!”

toen ik   gehoorzaamde

​De Heere begon mij opdrachten te geven. Ik moest bepaalde woorden over mezelf verbreken 'dat ik nooit goed voor een camera stond en nooit online iets zou willen beginnen.' Hij sprak: 'Debora, begin een online kanaal, hiervoor ben je geroepen.' Toen ik maanden later nog niets had gedaan, sprak Hij opnieuw: 'Je luistert niet Debora, begin een kanaal!'

Toen ik vroeg of ik dit onder onze bediening in huisgemeentes & trainingen moest doen, was Hij heel duidelijk. 'Nee!' sprak Hij. 'Ik heb je geroepen bij jouw naam.' Hij gaf toen de naam 'Debora's Faith Movement' en zei: 'Ik heb je deze naam gegeven omdat je een voorbeeld mag nemen aan Deborah in de bijbel, kijk naar haar geloof en wandel in je leven zo dapper als zij was'.

​Eindelijk gehoorzaamde ik, op 31 mei 2022 opende ik een Instagram pagina. Zonder te weten hoe ik dit platform vorm moest geven, maar dat werd al gauw duidelijk. De Here sprak: 'Debora, je zult aan de mensen onbekende dingen bekend maken, je zult spreken over Mijn wereldwijde gemeente, Ik geef je de woorden op de juiste tijd en jij, jij neemt op of schrijft uit.’

Ik geef alle eer aan onze Vader die zo goed is! Dat ik mag getuigen van Het Licht. Gaandeweg zal Debora's Faith Movement uitbreiden en meer vorm gaan krijgen.. ik zie uit naar de toekomst hiervan.

Haar verhaal

Dit is Debora! Een profetische vrouw, moeder van drie kinderen, vrouw van Arnoud Troost en samen met Rik en Anne Ouwendijk leiden zij de bediening House of Miracles met ruim 50 huisgemeentes in Nederland. In gehoorzaamheid aan God's stem is Debora in 2022 'Debora's Faith Movement' gaan opzetten. In korte tijd groeide deze bediening snel. Via haar video's spreekt ze vaak woorden die acties vereisen, organiseert grote events, klanktaal weken en brengt nummers uit. Naast DFM leid zij in Nederland ook 'A Prayer Movement' waarin zij dapper uitstapt en mensen oproept te bidden voor onder andere slachtoffers van seksueel misbruik.

Debora aan het woord: ''Ik kwam er daadwerkelijk achter dat de werken die wij mogen doen voor Hem, God écht heeft voorbereid voor ons.'' - Efeze 2:10.


Lees verder
Lees verder